Propaan


Zowel aan bedrijven als kleinverbruikers (particulieren) leveren wij Propaan van Primagaz.

Propaan is een zogenaamd Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Propaangas komt vrij bij de raffinage van aardolie. Het is een uiterst brandbaar gas dat gebruikt wordt als brandstof. Propaan is kleurloos als vloeistof en als gas onzichtbaar. Zuivere propaan heeft geen onderscheidende geur. Daarom wordt er tijdens de productie om veiligheidsredenen een doordringende geur aan toegevoegd. Propaangas wordt geleverd in vloeibare vorm, het wordt onder druk vloeibaar gemaakt. En door verdamping wordt het omgezet in gasvorm. Het soortelijk gewicht is hoger dan dat van lucht. Propaangas slaat dus neer en verplaatst zich over de bodem wat een extra gevaar met zich meebrengt.

Eerste 
vereiste is voldoende ventilatie in ruimtes waar propaan wordt opgeslagen. 

Toepassingen Propaan 

  • Industriële toepassingen
  • Interne logistiek
  • Bouw
  • Wegenbouw
  • Dakdekkers
  • Onkruid bestrijden 
  • Horeca
  • BBQ
  • Terrasverwarming
  • Boten & Caravans

De meest geschikte propaanflessen voor huishoudelijk (particulier) gebruik zijn die van 10,5 en 18 kg. 

Wat u moet weten over de gasslangen

Gasslangen moeten voldoende ruimte hebben om een goede aansluiting op de gasfles mogelijk te maken bij het verwisselen van een lege gasfles voor een volle. Gasslangen moeten niet veel langer zijn dan nodig is en in ruime bochten liggen, vrij van scherpe randen of - objecten. Gasslangen worden voorzien van een productiejaartal en worden door de fabrikant gegarandeerd voor 2 jaar veilig gebruik. Controleer regelmatig of uw gasslang in goede conditie verkeert en de aansluitingen gasdicht zijn. Vervang de gasslang tijdig door een nieuwe. 

Adviezen voor particulier vervoer gasflessen 

  • Rook nooit tijdens het werken met of laden en lossen van drukhouders.
  • Vervoer drukhouders altijd met de afsluiter naar boven (in de dampfase).
  • Vervoer drukhouders altijd met gesloten kraan, want ook 'lege' drukhouders bevatten nog restgas!
  • De afsluiters van de drukhouders zijn tijdens transport voorzien van de juiste bescherming (kap of kraag).
  • Zet drukhouders altijd goed vast zodat deze geen 'projectielen' worden, of omvallen door onverwachte verkeerssituaties, zoals plotseling remmen of uitwijken.
  • Zet tijdens het laden en lossen het voertuig op de parkeerrem en schakel de motor uit.
  • Draag zorg voor voldoende ventilatie van de lading tijdens het vervoer.
  • Direct na het bereiken van de bestemming de drukhouders uit het voertuig verwijderen, tenzij een speciaal daarvoor ingericht voertuig met open, of ruim geventileerde laadruimte wordt toegepast.
  • Tevens raden wij u aan een geschikte brandblusser met minimaal 2kg poederinhoud bij u te hebben toepasbaar voor de brandklassen A, B en C.

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij adviseren u graag!